No Mans Land

Click here to edit subtitle


Magia


Vaikka on olemassa nimetty magianjumala, se ei silti tarkoita, että magia on pelkästään Hänestä lähtöisin vaan sitä on kaikkialla elävissä olennoissa, niin kasveissa kuin humanoideissakin. Oikeastaan voisi sanoa, että magia on luonut magianjumalan. Magiaa on neljää eri lajia; magia, luonnonmagia, esinemagia/riimumagia ja mustamagia. Jokainen magiaa opiskeleva kuuluu yhden magianlajin alle, eikä useamman. Näiden neljän lisäksi on olemassa Näkijät, joiden maaginen kyky rajoittuu visioihin menneestä ja tulevasta. Maagikot koulutetaan eri puolilla Somriusta ja joka rodulla on omat tottumuksensa ja taipumuksensa. Esimerkiksi kääpiöt kutsuvat esinetaikuutta riimutaikuudeksi, vaikka käytännössä periaate on sama. Kouluttamaton maagi on vaarallinen jo senkin tähden, että magia voi purkautua käyttäjästä vaarallisissa mitoissa yleensä vahvojen tunnetilojen takia. Kouluttamaton maagi voi myös helposti onnistua räjäyttämään itsensä siinä missä muutkin olemattomuuteen. Tämä pätee kaikkiin magianlajeihin, vaikka on huomautettava maagien ja mustamaagien olevan voimallisimpia jolloin seurauksetkin ovat isompia. Maageja ja mustamaageja vainoavat myös toisen ulottuvuuden demonit, jotka pystyvät tunkeutumaan noiden uniin ja sitä kautta riivaamaan varomattoman maagikon ja pääsemään näin tavallaan kuolevaisten maailmaan. Riivattuna maagikko ei pysty kontrolloimaan tekojaan, vahva mieli voi vastustaa riivausta, mutta omin voimin ei riivattu maagi pysty demonistaan vapautumaan. Demoni ei ole niin voimallinen kuin fyysisessä muodossaan, mutta on silti vaarallinen käyttäessään maagia välikappaleena. Luonnonmagian käyttäjiä demonit harvemmin vainoavat, mutta henget sen sijaan tuntevat vetoa noihin, mutta ovat usein harmittomia. Näihin lukeutuu myös kuolevaisten maanpäälle juuttuneet henget. Esine-/riimumagiassa yhteys magian ja käyttäjän välillä on niin heikko, ettei se pahemmin houkuttele demoneja, vähäisempiä demoneja saattaa ilmestyä kiusaamaan esinemaagin unia, jotka yleensä rajottuvat painajaisiin, sillä niin vähäiset demonit eivät pysty riivaamaan maagikkoa. Yleisestiottaen maagikkoja pelätään ja kunnioitetaan, noiden käyttämät taidot kuulostavat monen korvaan hyvin mystisiltä, eikä moni ole perillä maagikkojen ja magian todellisesta luonteesta. Erikseen on vielä olemassa papit ja papittaret, joiden taikuus tulee suoraan jumalalta ja on Hänestä täysin riippuvainen. Maagiset kyvyt ilmentyvät yleensä 7-14 vuoden iässä, mutta joissain tapauksissa jopa aikaisemminkin.


Maagikot omaavat kaikki ns. perusvoiman eli arcanen, joka näkyvänä ilmenee liilan eri sävyisenä valona. Arcanea käyttäen pystyy purkamaan ulos raakaa magiaa, joka on sanomattakin haitallista. Raakaa magiaa ei pysty muokkaamaan. Maagikot kykenevät myös teleportaamiseen, mitä voimakkaampi sitä pidempiä matkoja maagikko onnistuu porttaamaan. Porttaaminen ei ole kuitenkaan miellyttävää hommaa vaan siinä maagi käy Kaaoksen tasolla, jonne varomaton saattaa jäädä loukkuun, eikä Kaaoksen valtakunnasta pääse pois ainakaan ominavuin. Vaikka maagikko ei varsinaisesti ole kauaa tässä toisessa ulottuvuudessa (mitä pidempi matka, sitä pidempi aika) se saa varsinkin kokemattoman pään pyörälle ja usein voimaan pahoin, sekä jättää kylmän tunteen jälkeensä. Maagikko pystyy myös viemään jonkun mukanaan, mutta silloin toisen matkustajan täytyy olla kokoajan kosketuksissa maagikkoon, joten monen henkilön siirtäminen paikasta toiseen on varsin mahdotonta.Nimikkeet


Maagikko - Minkä tahansa magianlajin edustaja.

Maagi - Maagi käyttää elementtimagiaa, 1-2 elementtiä.

Arkkimaagi - Elementtimagian käyttäjä, joka hallitsee enemmän kuin 2 elementtiä

Druidi/Noita - Luonnonmagian käyttäjä, joka usein käyttää myös apunaan lumottuja esineitä.

Katalyytti/Riimumaagi - Esine-/riimumagian käyttäjä. Jälkimmäinen kääpiöiden keskuudessa käytetty nimike.

Mustamaagi - Mustanmagian käyttäjä.

Näkijä - Yleensä hallitsemattomia näkyjä saava henkilö, joka näkee menneisyyteen ja mahdolliseen tulevaan.


Maagikkojen voimataso mitataan asteikolla 1-15 sillä jokainen maagikko aloittaa nollasta oli synnynnäistä magiaa tahi ei.

0
1

2  
Noviisi
3
4
5  
Oppipoika
6
7
8
9  
Mestari
10
11
12
13
14
15  
Suurmestari

Maagi


Maagiksi kutsuttu henkilö on yhteydessä elementtimagiaan eli elementteihin, joita ovat tuli, vesi, maa ja ilma. Näitä yhdistelemällä tai yksinään maagit pystyvät luomaan taikoja opiskelun kautta. Niin sanottuna raakana voimana elementtimagia on juuri sitä perusmuodossaan esimerkiksi tulimagia purkautuu käyttäjästä tulena. Kehittynyt maagi osaa kuitenkin muovata tätä magianvoimaa haluamallaan tavalla. On olemassa tiettyjä valmiita muokkauksia, joita yleisemmin kutsutaan loitsuiksi, mutta käytännössä taitava maagi voi luoda esim. tulesta mitä tahtoo, tosin tälläiset kokeilut ovat yleensä vaarallisia. Jos maagi yrittää liian monimutkaista loitsua/hallintaa kyseinen magia räjähtää ja purkautuu holtittomasti ympäriinsä. 


Suurinosa maageistä käyttävät yhtä tai kahta elementtiä, kaikki aloittavat yhdestä. Maagin koulutukseen kuuluu paljon keskittymisharjoituksia, itse magian käyttämistä ja tietysti lukemista ja jo valmiiden loitsujen opettelua. Maagit tutustuvat myös alkemiaan, eli erinäisten juomien valmistamiseen, joilla on tietty vaikutus. Maagikokelas itse päättää kuinka paljon mitäkin aikoo opiskella. Kouluttautuminen vie ennenkaikkea aikaa ja yleisestiottaen maagit opiskeluaikanaan ovat hyvin eristyksissä, joka saa tavalliset tallaajat epäilemään kaikenlaista ylimääräistä. Maageja koulutetaan kouluissa, joita kutsutaan Torneiksi. Ympyrämuotoon rakentaminen on jäännös menneiltä ajoilta, jolloin maagit uskoivat magian olevan voimakkaampaa mitä korkeammalla oli, mutta tämä ei pidä paikkansa. Silti maagit suosivat asumuksinaan torneja. Somriuksen mantereella, ihmisten ja haltioiden alueella on yhteensä neljä koulutus Tornia, joista suurin koostuu itseasiassa useammasta tornista ja näin ollen näyttää enemmän linnalta kuin tornilta. Opettajina toimivat yleensä vanhemmat velhot, jotka ovat ennenkaikkea kokeneita, mutta myös oman magiauransa taakseenjättäneitä. Poikkeuksia on kummassakin tapauksessa, nuoria opettajia saattaa olla noiden halutessa jakaa tietoaan ja vanhemmat maagit taas saattavat opetuksen ohessa jatkaa tutkimustöitään. 


Koulutusaika vaihtelee kaikilla yksilöllisesti, joten mitään pysyvää aikarajaa ei ole. Torneihin mennään kun lapsi on alkanut osoittamaan magian merkkejä (maagisia purkauksia, vahingossa tehtyjä loitsuja) ja Torneista pääsee lähtemään kun on suorittanut loppukokeen, jossa testataan maagin kykyä käyttää magiaansa hallitusti ja vastustamaan sen varjopuolia eli demoneja. Toisaalta magianopiskelu ei koskaan lopu, maagit yleensä opiskelevat koko ikänsä jo ihan käyttämällä loitsujaan. Magia on muuttuvaista ja liikkuvaa. Voimakkaimpia maageja kutsutaan Arkkimaageiksi, nämä yksilöt osaavat käyttää poikkeuksellisesti useampaa kuin kahta elementtiä. Eritoten Arkkimaagit ovat kunnioitettuja tavallisenkin kansan keskuudessa noiden voimien ja tietämyksen johdosta. Kaikilla maageilla on taipumusta filosofiaan ja sitä noille opetetaan myös koulutuksen aikana. Arkkimaagit saattavat jopa omistaa oman tornin, jossa tuo asuu ja työskentelee.


Haltioilla on oma tornikoulunsa ja noilla on omat tapansa opettaa magiaa, mutta loppujenlopuksi se ei eroa ihmisten tavasta paljoakaan. Eri haltiarodut sattuvat olemaan vaan herkempiä magialle ja voimallisempia maageja on näin ollen enemmän kuin ihmisillä. Kääpiöt eivät pysty olemaan maageja, sillä noiden yhteys magiaan on niin vähäinen, että nuo tarvitsevat esineen, yleensä riimun, sitä käyttääkseen eli kääpiö maagikot ovat aina Riimumaageja. Mitä muihin rotuihin tulee magia on mahdollista olla kenessä ja missä rodussa tahansa. Näiden koulutustavat kuitenkin eroavat ihmisten ja haltioidentavasta suuresti ja useasti nimenomaan maageja on muissa roduissa haltioita ja ihmisiä vähemmän.


Kuten jo mainittu maagien varjopuolena itsensä ja muiden tuhoamisen lisäksi ovat toisen maailmantason olennot eli demonit. Nämä maagiset olennot vainoavat maageja päästäkseen tälle maailmantasolle, vaikka syytä siihen ei tiedetä. Useammat teoriat ovat päätyneet siihen, että demonit tulevat tänne huvittelemaan humanoidien kustannuksella. Jokatapauksessa demonit myös pystyvät syömään maagin hengen ja nuo saavat siitä itselleen lisää elinvoimaa. Demonit eivät onneksi pysty itse tulemaan tälle maailmantasolle, mutta demoneja pystytään rituaalein ja taioin eli manauksin kutsumaan tälle tasolle. Demoneja käytetään tiedonlähteenä ja fyysisenä sekä magiallisena voimana, orjina. Kutsuttu demoni on kutsujansa vallassa eli tuon on tehtävä kuten määrätään, mutta demoni pystyy murtamaan lumouksen jos on tarpeeksi voimakas tai jos maagi on liian heikko. Demonin pitäminen käskynalaisena on kuluttavaa ja todennäköisyys sille, että demoni pääsee loitsusta vapaaksi kasvaa mitä kauemmin tuota pidetään hallinnassa. Demoneja on kuitenkin voimaltaan laidasta laitaan ja pienimmän demonit kuten pikkupirut ovat helppoja ja vaivattomia pitää käskynalaisena ja useat arkkimaagit ja maagit pitävät niitä palvelijoinaan. Jos maagi kuitenkin saa tietoonsa demonin oikean nimen, joutuu demoni tuota tottelemaan ilman ponnisteluja, mutta nämä nimet ovat tarkoin vartioituja. 


Demonit ovat kuitenkin keksineet myös keinon päästä tälle maailmantasolle, vaikka se ei olekaan sinänsä fyysistä. On olemassa Unentaso, jossa asustaa erilaisia henkiä, jotka tuottavat humanoidien unet. Maagit pystyvät pitämään Unimaailmassa tajuntansa ja hahmottamaan paikan todellisen muodon. Yleensä maagien unet näin ollen ovat lucid-unia tai sitten tuo ei uneksi ollenkaan vaan on ennemminkin tiedottomassa tilassa. Demonit pääsevät tähän Unimaailmaan, jonka kautta nuo pystyvät tunkeutumaan maagin mieleen ja ottamaan tuon valtaansa eli riivaamaan maagin. Riivatun maagin kautta demoni pystyy käyttämään osaa voimistaan ja olemaan ns. aineettomana kuolevaisten maailmantasolla, kuten tätä maailmantasoa kutsutaan. Vahva mieli pystyy estämään demonin pääsyt mieleen ja vastustamaan sitä, jos se on sinne päässyt livahtamaan. Harvoin riivattu maagi kuitenkin ilman apua saa itsensä vapautetuksi ja ikävä kyllä helpoin tapa päästä eroon demonista on tappaa riivattu maagi. Toinenvaihtoehto on että joku maagi menee Unimaailmaan  ja tappaa demoni siellä. Unimaailmassa demoni on vahvempi kuin kuolevaistentasolla riivatussa henkilössä ja loitsu, jolla maagi tais joskus useampikin Unimaailmaan pääsee on vaativa ja monen maagin suoritettava. Unimaailmassa oleminen on kuitenkin vaarallista ilman demoniakin sillä jos siellä on liian kauan aikaa fyysinen ruumis kuihtuu ja kuolee, eikä näin ollen maagi pääse takaisin ruumiiseensa ja jää Unimaailmaan vangiksi henkenä.


Maageilla ei ole varsinaisesti mitään järjestöä, vaan kaikki toimivat miten tahtovat valmistumisensa jälkeen. Maagikoulut kuitenkin pitävät yhteyttä toisiinsa ja niin myös useat maagit vaihtaen kokemuksia ja tietoja keskenään.


Yhteenveto


- Maagit käyttävät elementtimagiaa, yleensä 1-2 elementtiä ja voimakkaammat maagit eli arkkimaagit 2-4 elementtiä.

- Kouluttamaton maagi on vaarallinen

- Magia ilmenee 7-14 -vuoden iässä

- Demonit metsästävät maageja käyttäen noiden elinvoimaa tai noita välikappaleina maailmaan pääsemiseksi

- Yleisimmät kansat; ihmiset ja haltiat
Druidi tai Noita


Aluksi on hyvä selventää kahden eri nimikkeen ero. Druidiksi kutsutaan miespuolista luonnonmaagikkoa ja Noidaksi taas naispuolista luonnonmaagikkoa. Druidit ja noidat käyttävät luonnossa esiintyvää magiaa toisin kuin maagit, jotka ovat itse suoraan yhteydessä magiaan. Luonnonmagia painottuu elinvoimaan ja kasvuun, uudistumiseen ja parantamiseen. Tietysti kaikella on kääntöpuolensa, joten siinä missä druidi tai noita pystyy kasvattamaan asioita pystyy tämä myös kuihduttamaan niitä. Druidit ja noidat ovat yleensä haltioita, nymfejä tai muita luonnonläheisiä rotuja. Ihmisnaiset ovat taipuvaisempia luonnonmagiaan kuin ihmismiehet, mutta heitäkin on tavattu. Suurinosa druideista ja noidista ovat parantajia ja oppineita myös yrttien ja erinäisten kasvien käytössä niin parantamiseen kuin myrkytykseenkin. Niin kutsuttu rahvas yleensä kääntyy noidan tai druidin puoleen sairauden tai onnettomuuden sattuessa. 


Druideilla tai noidilla ei ole samanlaisia kouluja kuten maageilla vaan druidi tai noita ottavat itselleen oppilaan ja kouluttavat tuon. Druideja ja noitia ei ole nykyään varsinkaan olemassa niin paljoa, että tarvittaisiin isompia tiloja kouluttamiseen ja tämä tapa on myös aikalailla perinne. Joskus yhdellä druidilla tai noidalla on useampikin oppilas. Taito ja tieto kuitenkin periytyy vanhemmalta nuoremmalle. Kouluttamaton druidi/noita on vaarallinen muille ja itselleen magian purkautuessa holtittomasti yleensä vahvojen tunnetilojen myötä. Kyvyt heräävät yleensä 7-14 vuoden iässä, mutta jo nuorempana voi näkyä pieniä merkkejä.

Suurinosa druideista ja noidista käyttävät apunaan myös lumottuja esineitä taioissaan. Parantamisen taika perustuu uudelleen kasvuun eli regeneroitumiseen. Tätä voi käyttää kaikkeen elolliseen eli druidi/noita nopeuttaa luonnollista uusiutumista niin että parhaimmassa tapauksessa haavat umpeutuvat silmissä. Tietysti tämä on kuluttavaa druidille/noidalle itselleen, joten rajansa parantamisella kuitenkin on. Druidi/noita voi myös kasvattaa katkenneeseen oksaan lehtiä, mutta lopettaessa taian lehdet kuihtuvat, koska oksalla itsellään yksinään ei ole enää keinoa ylläpitää elämää. Sama pätee lihallisiin olentoihin. Kuolleen haavat voi parantaa, mutta jos sydän ei enää lyö ei ruumis pysy hengissä ja on yhtä kuin kuollut kumminkin. Siinä missä druidi/noita pystyy kiihdyttämään kasvua, pystyy hän kääntämään sen suunnan toiseen suuntaan eli kiihdyttämään rappeutumista, jolloin elinvoima siirtyy druidiin/noitaan itseensä jos kyse on humanoidista tai eläimestä, tosin eläimen elinvoima ei ole niin ravitsevaa. Tätä katsotaan varsin moraalittomaksi toiminnaksi ja on yleisesti ottaen kiellettyä, mutta kukaan ei varsinaisesti asiaa valvo, joten jotkut druidit/noidat harrastavat elinvoimavarkautta pidentäen näin omaa elinikäänsä. Tälläisen toiminnan johdosta kyseiset noidat yleensä menettävät päänsä.


Kaikkien muiden luonnonloitsujen lisäksi druidi/noita pystyy kutsumaan luokseen hengen, yleensä metsänhengen, mutta joskus myös humanoidien maahan jumittuneet henget saattavat tulla paikalle. Druidit/noidat pystyvät näkemään henkiolentoja joten myös kuolleen haamu kuuluu samaan kategoriaan. Druidi/noita voi saada hengen orjuutettua, mutta yleensä hengiltä kysytään neuvoa tai apua ja saadaan vastauksia/apua jos saadaan. Henkiolennot elävät harmoniassa elollisten kanssa, mutta tavallinen tallaaja ei näe henkeä ellei tuo ole ottanut itselleen esim. jonkin eläimen muotoa eli käytännössä riivannut jonkun olennon käyttöönsä. Henkiolennot ovat yleensä rauhanomaisia, mutta osa niistä hyvinkin pahansisuisia syystä tai toisesta. Druidi/noita on myös perehtynyt vihaisten henkien karkottamiseen.


Druidit/noidat asuvat yleensä luonnonläheisesti esimerkiksi metsissä tai pienissä maalaiskylissä. Nuo valttavat suurten kaupunkien hälinää viimeiseen asti. Luonnossa nuo tuntevat olonsa paremmaksi kuin kivirakennuksin täytetyssä kaupungissa.


Yhteenveto


- Druidit (mies) ja noidat (nainen) käyttävät luonnonmagiaa.

- Kouluttamaton druidi/noita on vaarallinen itselleen ja muille

- Magia ilmenee yleensä 7-14 vuoden iässä, mutta aikaisemminkin voi olla pieniä merkkejä magiasta.

- Osaavat kasvitietoa eli yrttejä ja muita hyötykasveja lääkkeisiin, myrkkyihin ja muihin kasveista valmistettaviin aineisiin.

- Vahvoja parantajia, mutta pystyvät myös imemään toisen elinvoiman itseensä pidentäen elinikäänsä. Tämä on kuitenkin kiellettyä.

- Yleisimmät kansat; haltiat, nymfit, satyyrit yms. luonnonläheiset kansat. Esiintyy useammin ihmisnaisissa kuin miehissä.Katalyytti tai Riimumaagi


Riimumaagi on kääpiöiden kutsumanimi katalyytistä, mutta molemmat käyttävät esinemagiaa, kääpiöiden esinevalikoima vaan rajoittuu riimuihin. Katalyytti on periaatteessa hyvin heikko maagi tai mustamaagi. Yhteys raakaan magiaan on niin vähäinen, että tuo tarvitsee avukseen esineen eli katalyytin, jonka kautta tuo pystyy kanavoimaan ja käyttämään magiaa. Nämä esineet on katalyytin valmistettava itse ja yhteyden magian ja esineen välille muodostaa voimariimu. Voimariimuja on monia, mutta useat liittyvät elementteihin. Katalyytit pystyväyt myös valmistamaan sellaisia esineitä joita kuka tahansa pystyy käyttämään. Yksinkertaisin näistä esineistä on metallinpala, jolla saa aikaan tulen, sytytin. Ainoastaan katalyytti osaa tehdä näitä esineitä ja yleisestiottaen tämä onkin ennemmin katalyytin elinkeino kuin itse magian käyttäminen. 


Kouluttamattomina katalyytit eivät saa paljoa tuhoa aikaiseksi heikon yhteytensä takia. Pahin mitä katalyytti saattaa tehdä on vahingossa lumota jonkun esineen, mutta sekään ei kestä kauaa ilman sitovaa voimariimua, eli esine toimii niin kauan kun katalyytti pitää sitä kädessään. Katalyytin ei siis tarvitse lumota esinettä käyttääkseen sitä, vaan pelkkä koskeminen riittää. Magia kuitenkin häviää heti kun katalyytti päästää irti esineestä ja näin ollen käyttääkseen sitä uudemman kerran on katalyytin keskityttävä yhteyden luomiseen. Katalyyteillä voimat ilmenevät siinä 10-14vuoden iässä.Katalyytit käyttävät ennenkaikkea mielenvoimaa magian kiinnisaamiseen, joten meditaatio on varsin yleistä katalyyteille. Katalyyttejä opetetaan kouluissa ja oppipoika-periaatteella. Useat katalyytit työskentelevät seppien tai muiden käsityöläisten kanssa valmistaen lumottuja esineitä, joita nuo myyvät eteenpäin. 


Myöskään demonit eivät ole kiinnostuneita katalyyteistä vähäisen magiayhteyden takia. Katalyytti ei pysty ominvoimineen menemään Unimaailmaan samalla tapaa kuin maagi, eikä kutsumaan demonia eli manaamaan ilman voimallista esinettä, jonka tekoon yleensä vaaditaan vahva katalyytikko tai useampi katalyytikko. Usealla katalyytikolla ei ole kuitenkaan edes halua kutsua demonia, sillä nuo eivät pysty tuota hallitsemaan ilman erinäisiä myrkkejä, jotka vangitsevat demonin tiettyyn alueeseen ja siitä murtautuminen on helpompaa kuin maagien otteesta. Kuitenkin näitäkin parkoja on, jotka välttämättä haluavat leikkiä demonien kanssa ja yleensä se päättyy siihen, että demoni pääsee vapaaksi, tappaa kutsujansa ja lähtee omilleteilleen maanpäällä tai palaa omalle tasolleen.


Katalyyttinä voi olla minkä tahansa rodun edustaja ja mainittakoon vielä, että kääpiöiden keskuudessa katalyytit tunnetaan riimumaageina ja ovat hyvin arvostettuja. Muutenkin katalyytit ovat paremmin siedettyjä kuin muut maagikot, koska nuo pystyvät jakamaan pienen osan magiaa muille eivätkä ole silti varsinaisesti vaaraksi kenellekään.


Yhteenveto


- Kääpiöt kutsuvat katalyyttejä riimumaageiksi.

- Kouluttamaton katalyytti ei ole vaarallinen

- Magia ilmenee 10-14 vuoden iässä.

- Osaavat lumota esineitä jopa niin, että magiaa osaamaton henkilö voi niitä käyttää.

- Yleisimmät kansat; kaikki kansat, mutta etenkin kääpiöt


Mustamaagi


Mustamaagi käyttää mustaamagiaa, joka perustuu mielenhallintaan, harhakuviin ja nekromantiaan eli kuolleiden ja henkien manaamiseen. Yleinen käsitys mustamaageista on negatiivinen, vaikkakaan mustamaagit eivät automaattisesti ole pahoja tai kieroutuneita. Noiden koulutus on suljettua ja vaatii suurta henkistä kehitystä ja mielenlujuutta, joten luostarimaiset oppilaitokset ovat muulta kansalta varsin hämärän peitossa, joka edistää ennakkoluulojen heräämistä. Mustamaagi pystyy ottamaan muita valtaansa mielenvoimalla, joka vaatii suurta keskittymistä ja onnistuminen riippuu uhrin mielenlujuudesta ja mustamaagin taitojen määrästä. Samalla periaatteella mustamaagi pystyy luomaan harhakuvia, jotka eivät tietenkään pysty oikeasti satuttamaan ketään, mutta perustuvat yleensä kauhun herättämiseen toisten mielissä. Mustamaagi pystyy myös tunkeutumaan toisten uniin, joka on helpompaa kuin hereillä olevan mieleen tunkeutuminen. Unissa mustamaagi, joka on tietoinen Unimaailmasta samalla tavalla kuin maagikin, herättää uneksijan mieliin painajaisia tai hankkii tietoja tai jopa usuttaa demonin uhrin kimppuun. Mustamaagi on läheisessä yhteydessä demoneihin ja yhtenä osa-alueena noiden ammattissa on demonien manaaminen ja noiden hyväksikäyttäminen. Näin ollen myös demonit tuntevat suurta vetoa mustamaageihin ja usein onnistuvatkin valtaamaan mustamaagin ennemmin kuin tavallisen maagin. 


Mustamaagi pystyy myös herättämään ruumiita "henkiin" eli tekemään zombeja. Zombit ovat älyttömiä kuoria, jotka ovat täysin manaajansa käskynvallassa. Ilman käskijää, zombi ei kykene toimimaan omatoimisesti ja ennemmin tai myöhemmin yksin jätetty zombi tulee agressiiviseksi jolloin tuo hyökkää kaiken elollisen kimppuun perustarpeen eli nälän ohjailemana. Käytännössä katsoen ruumiin ei tarvitse olla ns. tuore, vaan mustamaagi pystyy myös herättämään luurankoja toimimaan tai pelkästään jonkun ruumiinosan. Tämän lisäksi mustamaagi pystyy manaamaan itse henkiä Tuonelasta ja sitomaan ne johonkin hengen edesmenneen ruumiin osaan tai jopa koko ruumiiseen. Näiltä hengiltä haetaan yleensä tietoa, joita noilla on ollut eläessään. Henget eivät iloitse maanpäällisestä elämästään, mutta joutuvat tekemään manaajan tahdon mukaan. Henget eivät pysty palaamaan omatoimisesti Tuonelaan, joten jos manaaja kuolee jää henki jumiin maanpäälle ja ajan kuluessa henki muuttuu vihaiseksi, joka yleensä purkautuu väkivaltana ja muiden tappamisena. 


Näiden erikoisalojen lisäksi mustamaagi kanavoi magiaa, kuten tavallinen maagikin ja pystyy sen avulla luomaan suojia ja ammuksia. Mustamaagi pystyy myös imemään elinvoimaa toisesta ja elämään näin itse pidempään tai parantumaan vakavistakin haavoista. Tästä huolimatta mustamaagien vahvuus on manauksessa ja muiden orjuuttamisessa tahtonsa alle. Yleensä mustamaagilla on mukanaan vähäinen demoni, joka toimii tuon suojelijana tai joskus jopa henkiin herätetty olento.


Kouluttamaton mustamaagi vetää puoleensa demoneja ja päätyy yleensä riivatuksi, jos ei opi hallitsemaan voimiaan. Kuolleiden tahatonta herättämistäkin on nähty tapahtuvan. Mustamaagit myös näkevät maanpäälliset henget ja tunnistavat piiloutuneetkin demonit. Kuoleman kultti koostuu suuriltaosin mustamaageista, muita maagikkoja siellä on tuskin ollenkaan, joten mustamaageilla on myös vahva yhteys Kuolemaan ja yleensä kunnioittavat tuota.


Mustamaagi voi löytyä mistä tahansa rodusta, mutta yleisempää se on örkkien ja muiden vihamielisten rotujen väestöissä, sekä ihmisten keskuudessa. Haltiat esimerkiksi harovin ovat mustamaageja.


Yhteenveto


- Kouluttamaton mustamaagi on vaaraksi eniten itselleen

- Magia ilmenee 8-12 vuoden iässä

- Manaamisen asiantuntioita, jotka ulottavat taitonsa myös kuolleitten henkiin.

- Vahvoja mielenhallitsijoita, mutta osaavat myös kanavoida raakaa magiaa, mutta vähäisesti

- Mustamaagin seurassa on yleensä demoni tai epäkuollut tuota suojaamassa

- Yleisimmät kansat; örkit ja muut ns. pimeyden kansat sekä ihmiset


Näkijä


Näkijät ovat maagikoista harvinaisimpia. Näkijät omaavat taidon nähdä menneeseen, nykyhetkeen ja tulevaan, mutta hyvin sattumanvaraisesti. Vain pitkään harjoitellut ja kehittynyt Näkijä pystyy halutessaan näkemään välähdyksiä siitä ajasta mistä haluaa. Näkijän tärkein ominaisuus on osata estää näkyjään ilmenemästä ja erottaa nykyhetki muusta ajasta. Juuri tämän seikan tähden suurinosa Näkijöistä menettää mielenterveytensä jo varhain, varsinkin jos Näkijää ei ole kukaan kouluttamassa. Näkijät voivat helposti unohtua muihin aikoihin, mikä ennenpitkään tuhoaa Näkijän fyysisesti ja henkisesti. Näkijöitä syntyy hyvin harvoin ja vielä harvemmin nuo tunnistetaan ajoissa, jotta nuo voidaan kouluttaa. Maagiset rodut, kuten haltiat ovat taipuvaisempia tähän lahjaan ja naisilla voima on yleisempää kuin miehillä. 


Näkijät kouluttavat omansa eli Näkijä ottaa koulutukseensa uuden Näkijän. Näkijät ovat yleensä eristäytyneitä ja rauhallisia persoonia. Tämä seikka tulee alituisesta keskittymisestä, jota Näkijän on pidettävä yllä pysyäkseen nykyhetkessä. Näkijät ovat yleensä hyvin perillä koko maailman tapahtumista, historiasta ja kuten mainittu joskus jopa tulevasta. Näkijä ei ole erehtymätön ja tuon näyt voivat olla epäselviä, lyhyitä tai muuten vain monitulkintaisia. Näkijän näkemä tuleva on vaihtoehtoinen tulevaisuus ja pienikin muutos voi tehdä siitä erilaisen. Näyt eivät erehdy, mutta tulevaisuuden näkemisessä on aina oma varauksensa sen toteutumisesta. 


Yhteenveto

- Kouluttamaton Näkijä on vaaraksi itselleen mielentervetdellisesti. Hallitsemattomat kyvyt johtavat siihen ettei Näkijä osaa erottaa nykyhetkeä muista ja päätyy näin elämään täysin päänsisäisesti.

- Kyvyt ilmenevät 8-10 vuoden iässä, joskus jopa aikaisemminkin.

- Näkevät välähdyksiä yleensä tahtomattaan menneestä, nykyhetkestä tai tulevasta. Kykyä on erityisen vaikea hallita.

- Naiset yleisempiä Näkijöitä kuin miehet.

- Demonit eivät ole kiinnostuneet Näkijöistä.

- Yleisimmät kansat; kaikki maagiset rodut kuten haltiat.